top
facebook  twitter  nieuwsbrief

VACATURES & VRIJWILLIGERS

Stichting het Babyhuis biedt opvang, zorg en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Daarnaast volgen zij het hulpverleningsprogramma.
Wij kunnen dus niet zonder toegewijde professionele krachten en de tomeloze inzet van vrijwilligers.

 

Erkend Leerbedrijf

Stichting het Babyhuis in Dordrecht, biedt opvang, zorg en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Moeders vinden hier de rust om in een warme, veilige omgeving te wennen aan het moederschap en de hulp te krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast biedt het Babyhuis de mogelijkheid om deel te nemen aan een maatwerk hulpverleningsprogramma, met als doel het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het creëren van een verantwoorde vervolgsituatie.

 

ORTHOPEDAGOOG/BASIS PSYCHOLOOG

Het Babyhuis is op zoek naar een Orthopedagoog/basis psycholoog. Universitaire opleiding Orthopedagogiek/Gedragswetenschappen.
Indicatie salaris € 2.700 o.b.v. 36 uur.

Voor deze functie gaan onze gedachten uit naar kandidaten die beschikken over:

 • Aanmeld coördinatie;
 • Intakegesprekken voeren
 • Zorgplannen opstellen en evalueren
 • Individuele behandelingen (o.a. KOP-methodiek en individuele Theraplay)
 • Groepsbehandelingen (Theraplay)
 • Netwerkoverleggen
 • Nazorg faciliteren
 • Werkbegeleiding geven aan pedagoog/ sociotherapeut
 • Stagebegeleiding geven aan UvA student
 • Inhoudelijk advies aan kernteam/ zorgteam/ vrijwilligers
 • Beleid (t.a.v. doelgroep, methode, theoretische onderbouwing, etc.)
 • Contact met samenwerkingspartners aangaan en onderhouden
 • SKJ of BIG geregistreerd

Je bent in het bezit van een diagnostiek aantekening.
Twee jaar ervaring met moeders en baby’s. Kennis/ervaring werken in civielrechtelijk kader.
Een keer per maand werk je in het weekend (overdag) en je werkt 1 avond in de week tot 21.00 uur.

 

Reacties naar info@het-babyhuis.nl
t.a.v. Mevrouw Barbara Muller.

 

 

Het Babyhuis Dordrecht zoekt vrijwilligers!

Vrijwilligers dragen in grote mate bij aan het tot stand komen en de kwaliteit van de zorg – en dienstverlening. Zij vormen mede de “oren en ogen” van het Babyhuis. Vrijwilligers vangen signalen op die kunnen leiden tot aanpassingen in de wijze waarop de zorgverlening aan cliënten en hun baby’s gestalte krijgt. Op korte termijn zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers!

 

Werkzaamheden;

 • Je ondersteunt moeder(s) bij huiselijke/praktische zaken.
 • Je ondersteunt moeder(s) op een positieve wijze zelfredzaam te zijn.
 • Je ondersteunt indien nodig bij de verzorging van moeder en kind.
 • Je ondersteunt indien nodig moeder(s) bij bezoek aan huisarts, consultatiebureau.
 • Je helpt in het Babyhuis met het uitdragen van het leefklimaat (respect, hygiëne, sfeer).
 • Je assisteert bij groepsactiviteiten.
 • Je verricht licht huishoudelijk werk in de algemene ruimtes. Dit gebeurt in dagelijks overleg met de coördinator(en) zorg.
 • Je rapporteert bijzonderheden uit je dienst schriftelijk in de daarvoor bestemde map en indien nodig mondeling aan de coördinator(en) zorg.
 • Je draagt een kwartier voor het einde van je dienst mondeling over aan je collega-vrijwilliger.

 

Eisen die aan vrijwilligers van Het Babyhuis gesteld worden;

 • Je onderschrijft de doelstelling en visie van het Babyhuis en handelt in overeenstemming hiermee.
 • Je beschikt over een empathische houding.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je kan samenwerken met anderen en bent bereid leiding te ontvangen van de coördinator(en) zorg.
 • Je bent integer, betrouwbaar en stressbestendig.
 • Je weet wat je eigen houding en gedrag bij anderen teweeg kan brengen.
 • Je past de algemene afspraken over hygiëne toe.
 • Je komt de gemaakte afspraken over de inzetbaarheid na (rooster).
 • Je overlegt een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

 

Inzetbaarheid:

 • Minimaal 1x per week een ochtend/middagdienst of een middag/avonddienst, waarvan minimaal 1x per maand in het weekend en in overleg op oproepbasis slaap/waakdienst.
 • Deelname aan de introductietraining en deskundigheidsbevorderende cursussen en deelname aan de overige bijeenkomsten voor vrijwilligers.

 

Aanmelding;

Graag ontvangen we je motivatiebrief en eventueel C.V. die je kunt versturen naar mail@het-babyhuis.nl.
Wij kijken uit naar jouw komst!

 

 

 

 

quoteHet is een geschenk om met hart, ziel en mijn expertise verbonden te zijn aan zo’n mooi initiatief dat zich inzet om moeders en kinderen samen te houden.quote