AANMELDING PLAATSING

Voor directe aanmeldingen kunt u een van onderstaande formulieren invullen. Voor overleg kunt u ons mailen info@het-babyhuis.nl of telefonische contact opnemen met een van de locaties van uw keuze.
Bij nood is dit nummer ook te bereiken buiten kantoortijden.
Aanmelding is pas mogelijk vanaf 26 weken zwangerschap en plaatsing is mogelijk vanaf 36 weken zwangerschap.

AANMELDPROCEDURE HET BABYHUIS

Na ontvangst van het aanmeldformulier zal het Babyhuis indien nodig meer (diagnostische) achtergrondinformatie nodig hebben om te beoordelen of een plaatsing in het Babyhuis passend is. Hiervoor zal de moeder eerst toestemming moeten verlenen d.m.v. een toestemmingsformulier. Indien dit aan de orde is, zal de aanmeldcoördinator deze aan u doen toekomen.

Voor plaatsing wordt primair bezien of met de plaatsing het perspectief van de hereniging van ouder(s) en kind kan worden bereikt. Tijdens onze aanmeldprocedure wordt er met de doorverwijzende instantie besproken of de situatie inhoudelijk passend is en of er sprake is van contra-indicaties. Afhankelijk van de persoonlijke situatie, motivatie en perspectief van moeder en de financiering van de plaatsing, bepaalt het team of er daadwerkelijk overgegaan kan worden tot plaatsing in het Babyhuis.FINANCIERING PLAATSING

Een plaatsing in het Babyhuis wordt gefinancierd door de gemeente waarmee de moeder binding heeft. Het Babyhuis werkt landelijk, omdat veel gemeentes het unieke concept van het Babyhuis niet in hun eigen stad kunnen bieden en overgaan tot een buiten regionale plaatsing. De financiering kan plaatsvinden met een beschikking vanuit Jeugdwetgelden, WMO-gelden of middels onderaannemerschap indien er sprake is van een WLZ indicatie.INTAKE GESPREK

Zodra zowel de inhoudelijke problematiek passend is als de financiering akkoord gaan wij over tot een intake gesprek met de moeder en de doorverwijzende instantie. Tijdens dit gesprek krijgt de moeder een rondleiding en wordt er o.a. gesproken over de motivatie van de moeder om het traject van het Babyhuis te willen volgen. Zij zal bereid moeten zijn maximaal bij te dragen aan de daadwerkelijke verzorging en opvoeding van hun kind en open te staan voor behandeling en begeleiding. Wij luisteren naar de moeder, wat zij zelf nodig heeft en belangrijk vindt voor de invulling van haar traject. Iedere moeder en situatie is uniek. Wij bieden dan ook graag maatwerk.

Na plaatsing krijgt de moeder een maatwerk trajectplan, waarin we samen met moeder doelen opstellen. Dit trajectplan wordt periodiek (met de doorverwijzer) geëvalueerd en bijgesteld. Hierbij moet u denken aan: therapie op de hechtingsrelatie tussen moeder en kind, opvoedvaardigheden, samen zoeken naar geschikte woonruimte, de eventuele aanvraag van een uitkering, huishoudelijke vaardigheden, het creëren van een dagstructuur en dagbesteding, het bevorderen van een positief netwerk, het begeleiden naar werk of opleiding, een verantwoorde levensstijl, budgetbeheer etc.AFSLUITEN PLAATSING

In overleg met moeder en de gedragswetenschapper, en evt. doorverwijzers, wordt bepaald of en wanneer de plaatsing beëindigd wordt. Het Babyhuis organiseert waar nodig nazorg aan de moeder en haar baby en zorgt voor een eindevaluatie, een risico-inventarisatie en een warme overdracht.

FORMULIEREN PLAATSING

Er zijn twee formulieren voor een aanmelding bij het Babyhuis. Een formulier voor onze samenwerkingspartners/doorverwijzers die een moeder willen aanmelden en een formulier voor ouder(s)/verzorger(s) die zich direct bij het Babyhuis willen aanmelden zonder tussenkomst van derden. Maak eerst uw keuze voor locatie alvorens u de formulieren kunt invullen.
Let op: voor een plaatsing in het Babyhuis is altijd wel een doorverwijzing noodzakelijk!

Vul het formulier van uw keuze zo volledig mogelijk in zodat we alvast een goed beeld van de situatie hebben opdat we de hulpaanvraag snel en juist kunnen verwerken. Na het invullen van het formulier ontvangt u per mail (als u een mailadres ingevuld hebt) een bevestiging met de door u ingevulde gegevens. Zodra de aanvraag bij ons binnen komt en verwerkt is nemen wij direct contact met u op.

Andere vragen die betrekking hebben op aanmeldingen kunt u mailen naar info@het-babyhuis.nl

https://het-babyhuis.nl/wp-content/uploads/2018/12/intake-gesprek.jpg
PLAATSINGSAANVRAAG DOOR DERDEN

Bent u een samenwerkingspartner/doorverwijzer van het Babyhuis en wilt u een van uw cliënten aanmelden? Dan kunt u dit aanmeldingsformulier, graag zo volledig mogelijk, invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor meer informatie en overleg. Indien wij meer inhoudelijke informatie nodig achten, hebben wij een toestemmingsverklaring van moeder nodig.

De gemeente waar de moeder ingezeten is, draagt zorg voor financiering van de plaatsing van moeder en kind. Dit kan in de gemeente Drechtsteden & Zeeland op basis van de Jeugdwet en de WMO. Voor alle overige gemeenten in Nederland werkt het Babyhuis op offerte basis.

huilbaby
PLAATSINGSAANVRAAG DOOR OUDERS

Heeft u problemen en wilt u zich aanmelden bij het Babyhuis voor hulp? Vult u dan dit formulier zo volledig mogelijk in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor meer informatie en overleg.

Uw gegevens worden onder strikte geheimhouding naar ons verstuurd en uw privacy is onder alle omstandigheden gegarandeerd. De veiligheid van u en uw baby staat bij ons voorop.

quote-babyhuis
Nu pas worden wij serieus genomen. Nu pas wordt er naar ons geluisterd, echt geluisterd. Veel ziekenhuisbezoeken zijn vooraf gegaan aan de plaatsing in het Babyhuis. Eindelijk gaat het weer goed met ons.
baby-moeder-hoofddoek

Stichting het Babyhuis

Doneren

Steun ons en doneer eenmalig aan het Babyhuis, iedere gift is welkom, groot of klein.