HET BESTUUR

Het hart van het Babyhuis bestaat uiteraard uit de mensen die dag in dag uit betrokken zijn bij het wel en wee van de moeders en hun baby’s. Daarnaast kent het Babyhuis betrokken bestuursleden, die ieder vanuit een eigen discipline de voorwaarden met elkaar trachten te creëren om het Babyhuis optimaal te laten functioneren.

Na de splitsing van de Stichting het Babyhuis, is statutair opgenomen dat de bestuursleden van nieuwe stichtingen, zijnde Stichting het Babyhuis Dordrecht, Stichting het Babyhuis Rijnmond en Stichting het Babyhuis Leiden, altijd gelijk dienen te zijn aan het bestuur van Stichting het Babyhuis. Het bestuur van alle stichtingen vergadert 1 maal per maand. De coördinator zorg is hier ook bij aanwezig om de lijnen kort en transparant te houden. Naast deze vergadering komt het bestuur gemiddeld twee keer per maand in subgroepen samen. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen portefeuille.
Op individuele basis komen de bestuursleden gemiddeld twee keer per maand naar het Babyhuis om: potentiële sponsors rond te leiden, een (voortgangs-)gesprek te voeren met de coördinator zorg en/of andere medewerkers. De gemiddelde tijdsinvestering van het Bestuur varieert van 5 tot 40 uur per week met een gemiddelde van 15 uur.


PORTEFEUILLETAKEN
 • Inhoud/kwaliteit (primaire zorg)
 • Financiering (begroting/jaarrekening)
 • Personeelsbeleid/vrijwilligersbeleid
 • Externe contacten met overheden en media
 • PR
 • Sponsoring
 • Huisvestingsaangelegenheden
 • Uitkeringen
 • Contacten en evaluaties (potentiele) samenwerkingspartners
 • Kwaliteitsmeting hulpverlening
 • Zorgteam
barbara-muller

Oprichter en voorzitterBARBARA MULLER

Moeder, auteur en bestuurder van het Babyhuis.
Ik voel me niet alleen moeder van mijn twee dochters, ik voel me moeder van alle kinderen op de wereld. Er zijn zoveel kinderen die in onveiligheid leven. Het lot van velen kan ik niet veranderen. Kinderen in oorlogsgebied, kinderen die in armoede leven, kinderen die onveilig opgroeien op zoveel plekken op de wereld. Die zich niet veilig kunnen ontwikkelen.
Juist die veilige ontwikkeling was mijn motivatie om het Babyhuis te starten. De realisatie van dit mooie huis leerde me dat we met elkaar veel in beweging kunnen zetten om het lot van kinderen te verbeteren. Door moeders met hun pasgeborenen een veilige start te geven. Een start die als basis dient voor het verdere leven samen.

Naast mijn inzet voor het Babyhuis ben ik gek op joggen, eten met vrienden, yoga, het bedenken van nieuwe, liefdevolle initiatieven, wandelen met onze twee Flatcoats en mijn MacBook.

Mijn nevenfuncties naast bestuur Stichting het Babyhuis:

 • Bestuur stichting Beschermde Wieg

BestuurslidJOANNEKE VAN BENTHEM

Plakmoeder, bonusoma, echtgenote van Cees en een netwerker pur sang bij wie het besturen in de genen zit. Vrijwel direct was ik gegrepen door het initiatief van Barbara Muller om het Babyhuis te starten. De veilige en liefdevolle omgeving die baby’s en hun ouders daar aangeboden krijgen is een warm bad en een unieke springplank voor het leven. Daar zet ik mij als bestuurder met alles wat ik te bieden heb en met verve voor in.

Zelf ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, dus ook mijn expertise op dat gebied breng ik graag in om het Babyhuis blijvend te professionaliseren en deze vorm van opvang en zorg voor steeds meer baby’s met hun ouders mogelijk te maken. Verder houd ik van koken, eten met vrienden, uitgaan, kunst en cultuur en een goed glas wijn.

Mijn nevenfuncties naast bestuur Stichting het Babyhuis:

 • Bestuur stichting Beschermde Wieg (lid)
 • Raad van Toezicht Vereniging stichtingen Leergeld Nederland (lid; personeel en remuneratie)
 • Bestuur stichting Vrienden van het Maasstadziekenhuis (voorzitter)
 • Bestuur stichting Sint Clara (secretaris)
 • kandidaat Eerste Kamer lijst VVD plaats 37
joanneke-van-benthem
joanneke-van-benthem

BestuurslidJOANNEKE VAN BENTHEM

Plakmoeder, bonusoma, echtgenote van Cees en een netwerker pur sang bij wie het besturen in de genen zit. Vrijwel direct was ik gegrepen door het initiatief van Barbara Muller om het Babyhuis te starten. De veilige en liefdevolle omgeving die baby’s en hun ouders daar aangeboden krijgen is een warm bad en een unieke springplank voor het leven. Daar zet ik mij als bestuurder met alles wat ik te bieden heb en met verve voor in.

Zelf ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, dus ook mijn expertise op dat gebied breng ik graag in om het Babyhuis blijvend te professionaliseren en deze vorm van opvang en zorg voor steeds meer baby’s met hun ouders mogelijk te maken. Verder houd ik van koken, eten met vrienden, uitgaan, kunst en cultuur en een goed glas wijn.

Mijn nevenfuncties naast bestuur Stichting het Babyhuis:

 • Bestuur stichting Beschermde Wieg (lid)
 • Raad van Toezicht Vereniging stichtingen Leergeld Nederland (lid; personeel en remuneratie)
 • Bestuur stichting Vrienden van het Maasstadziekenhuis (voorzitter)
 • Bestuur stichting Sint Clara (secretaris)
 • kandidaat Eerste Kamer lijst VVD plaats 37

Bestuurslid, penningmeester MARTIN WITT

Ik woon in Dordrecht met mijn vrouw en onze 4 kinderen. Wij beseffen ons maar al te goed dat niet alle kinderen in een veilige omgeving kunnen worden geboren en opgroeien. We vinden het van belang dat alle kinderen een liefdevol leven en voldoende kansen krijgen. Daar willen wij graag een steentje aan bijdragen. Als je als accountant werkzaam bent ligt een rol als penningmeester voor de hand. Op het moment dat het bestuur van het Babyhuis vroeg of ik geïnteresseerd was heb ik dan ook niet getwijfeld.

martin witt
martin witt

Bestuurslid, penningmeester MARTIN WITT

Ik woon in Dordrecht met mijn vrouw en onze 4 kinderen. Wij beseffen ons maar al te goed dat niet alle kinderen in een veilige omgeving kunnen worden geboren en opgroeien. We vinden het van belang dat alle kinderen een liefdevol leven en voldoende kansen krijgen. Daar willen wij graag een steentje aan bijdragen. Als je als accountant werkzaam bent ligt een rol als penningmeester voor de hand. Op het moment dat het bestuur van het Babyhuis vroeg of ik geïnteresseerd was heb ik dan ook niet getwijfeld.

Bestuurslid, secretarisMICHEL T SCHROOTS

Ik vind het in mijn leven uiterst waardevol om als bestuurslid, samen met talloze mooie mensen, verder te kunnen bouwen aan dit prachtige concept, dat levensbepalende betekenis heeft in het leven van zovelen en daadwerkelijk het verschil maakt.

michel-t-schroots
michel-t-schroots

Bestuurslid, secretarisMICHEL T SCHROOTS

Ik vind het in mijn leven uiterst waardevol om als bestuurslid, samen met talloze mooie mensen, verder te kunnen bouwen aan dit prachtige concept, dat levensbepalende betekenis heeft in het leven van zovelen en daadwerkelijk het verschil maakt.

quote-babyhuis
Ik vind het in mijn leven uiterst waardevol om als adviseur van het bestuur, samen met talloze mooie mensen, verder te kunnen bouwen aan dit prachtige concept, dat levensbepalende betekenis heeft in het leven van zovelen en daadwerkelijk het verschil maakt.

Stichting het Babyhuis

Doneren

Steun ons en doneer eenmalig aan het Babyhuis, iedere gift is welkom, groot of klein.