HET BABYHUIS

Werkt aan een veilige toekomst voor moeder en kind
Stichting het Babyhuis is een initiatief dat sinds 2013 opvang, behandeling en begeleiding biedt aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. De moeders vinden hier de rust om in een huiselijke, veilige omgeving te wennen aan het moederschap en krijgen de hulp die zij nodig hebben. Met als doel het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het creëren van een verantwoorde vervolgsituatie. Onze missie is om hiermee onnodige uithuisplaatsingen te voorkomen.
De locaties van het Babyhuis zijn gevestigd in Dordrecht, Schiedam (Regio Rijnmond) en Leiden. Het Babyhuis biedt tijdelijke woonruimte, intensieve 24 uurs opvang, behandeling en begeleiding. Wij bieden dit aan moeders van alle leeftijden en plaatsen moeders vanuit het gehele land. Onze Babyhuis methodiek is uniek en wordt gefaseerd aangeboden; van een start met een intensieve groepsfase, naar een individuele fase met als eindfase de uitstroomfase waarin zelfstandigheid voorop staat.

Liefde & Veiligheid

Stichting het Babyhuis biedt opvang, behandeling en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Er wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het uiteindelijke doel is dat zij zelfstandig kunnen wonen in een veilige leefomgeving.

In het Babyhuis staan liefde, veiligheid en warmte centraal. Moeders vinden hier de rust om aan het moederschap te wennen. Daarnaast volgen zij het intensieve hulpverleningsprogramma, met als doel: het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind, het aanleren van (opvoed)vaardigheden, structuur aanbrengen in eigen leven en dat van het kind, begeleiding naar zelfredzaamheid, het creëren van een solide financiële situatie en het organiseren van huisvesting en een goede dagbesteding.

In het Babyhuis werkt het kernteam (gedragsdeskundige, kraamverzorgende en sociotherapeuten) en het team vrijwilligers. Er is 24 uur per dag opvang en begeleiding.

Het Babyhuis is specifiek bedoeld voor pasgeborenen, van wie de moeder haar kind nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding kan bieden. Maar waarbij de verwachting is, dat zij dit wel op relatief termijn zelfstandig kan. Het Babyhuis kijkt naar wat de moeder nodig heeft en past voor iedere moeder en kind persoonlijke begeleiding op maat aan.

Stichting het Babyhuis wil moeders op een laagdrempelige, gelijkwaardige en respectvolle wijze de gelegenheid bieden om – in een vrijwillig of gedwongen kader – de nodige vaardigheden op te doen, zodat zij na verloop van tijd in staat zijn hun kind zelfstandig een verantwoorde toekomst te bieden.

Contact & Aanmelden

Contact opnemen met het Babyhuis kan per e-mail, per telefoon of via het aanmeldformulier. Uw privacy is daarbij gewaarborgd. De aanmeldcoördinator van de locatie van uw voorkeur neemt dan z.s.m. contact met u op.
Zonder uw toestemming zullen wij nooit contact opnemen met derden.

Per aanmeldingsformulier
Doorverwijzers of (aanstaande) moeders benaderen het Babyhuis door het direct invullen van een aanmeldingsformulier, waarbij u de locatie van uw voorkeur kunt kiezen. Er wordt contact met u opgenomen over de hulpvraag en vervolgens wordt de aanmeldprocedure in gang gezet. Er dient altijd het aanmeldingsformulier met alle benodigde informatie over de moeder ingevuld te worden via deze site.

VIB Methode

In het Babyhuis wordt de VIB methode ingezet om ouder en kind dichter bij elkaar te brengen. VIB staat voor Video Interactie Begeleiding; een methode die wordt gebruikt bij opvoedingsondersteuning. De basiscommunicatie tussen moeder en het kind wordt middels video opname geanalyseerd. Het doel is het verbeteren van de communicatie tussen moeder en kind en het bijdragen aan de sensitieve houding van de moeder. Kinderen die in het Babyhuis geplaatst zijn hebben veelal een moeilijk start gehad. Hierdoor kan er een hechtingsproblematiek zijn ontstaan. Deze baby’s zenden vaak subtiele signalen uit om hun wensen te uiten. Soms vragen ze op een bepaalde manier aandacht die de ouder niet begrijpt. Door de contacten op te nemen, worden de signalen van de baby’s vaak wel duidelijk. De medewerkster primaire zorg draagt zorg voor deze VIB methode en biedt, samen met de gedragswetenschapper, ondersteuning aan moeder. Alles in het huis is gericht op een veilige hechting.

Liefde, vertrouwen, respect en geborgenheid zijn belangrijke basisbehoeften voor een baby die veiligheid geven. Als een kindje zich veilig voelt, durft het zich te ontwikkelen, krijgt het zelfvertrouwen en voelt het zich welkom. Met het Babyhuis willen we die warme deken zijn, voor moeders en voor kinderen.Samenwerkingspartners

Het Babyhuis kan niet zonder de steun van haar samenwerkingspartners welke in professioneel opzicht een signaalfunctie hebben naar hun cliënten en deze door kunnen verwijzen voor een plaatsing van hun baby in het Babyhuis.anbi

ANBI Status

Om het voor mensen zo aantrekkelijk mogelijk te maken aan het Babyhuis te doneren hebben wij de ANBI-status.Beleidsplan

Beleidsplan 2024 Stichting het Babyhuis.

beleidsplan     babyhuis-inlay-2023-2024

babyhuis beleidsplan2023

beleidsplan 2022     beleidsplan2021     beleidsplan2020

beleidsplan2019     beleidsplan2018     beleidsplan 2017Kwaliteitshandboek & Methodiek

kwaliteitshandboek     methodiekJaarrekening

Jaarrekening 2022 Stichting het Babyhuis

pdf-icon Stichting het Babyhuis

pdf-icon Locatie Dordrecht

pdf-icon Locatie Leiden

pdf-icon Locatie Rijnmond          Statuten

Statuten Stichting het Babyhuis.

pdf-iconSplitsingsakte

Splitsingsakte van Stichting het Babyhuis Dordrecht, Stichting het Babyhuis Leiden en Stichting het Babyhuis Rijnmond

pdf-icon

moeder
quote-babyhuis
Ik heb een betaalde baan en mijn werk in het Babyhuis. Het laatste geeft me zoveel meer voldoening. Ik ga er blij naar toe en kom blij thuis omdat ik daadwerkelijk wat bijdraag.

Stichting het Babyhuis

Doneren

Steun ons en doneer eenmalig aan het Babyhuis, iedere gift is welkom, groot of klein.