BABYHUIS DORDRECHT

Het Babyhuis is een non-profit organisatie welke opvang, zorg en begeleiding biedt aan (aanstaande) moeders en baby’s. In het Babyhuis draaien het kernteam en het team vrijwilligers diensten en is er 24 uurs opvang en begeleiding.
  • INFORMATIE
  • TEAM
  • FOTO
  • CONTACT
ALGEMENE INFORMATIE

Stichting het Babyhuis is een initiatief dat sinds eind 2013 in een mooi pand aan de Brouwersdijk 211 in Dordrecht opvang biedt aan baby’s, voor wie moeders tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun baby.

Het Babyhuis Dordrecht heeft 11 moeder-kind units verdeeld over 3 fases van intensieve begeleiding naar zelfstandigheid.

medewerkers-anette-verwoerd

Operationeel directeurANETTE VERWOERD

Vanaf de geboorte van het Babyhuis volgde ik de ontwikkelingen op de voet. Hier proefde ik de warme, innoverende en inspirerende manier van denken en handelen. Een wijze waarbij de moeders en kinderen echt voorop staan en waar gelijkwaardigheid een belangrijke kernwaarde is. Per 1 november 2017 startte ik als nieuwe operationeel directeur fulltime voor het Babyhuis. In deze rol leg ik de verbinding tussen het bestuur, het zorgteam en het Babyhuis, ondersteun ik bij het overdraagbaar maken van het mooie concept, zodat het Babyhuis kan groeien en stuur ik het kernteam aan. Na jarenlange management ervaring in diverse reguliere zorginstellingen ligt mijn uitdaging er om voor het Babyhuis geen onnodige “systeemwereld” in te richten met als doel zoveel mogelijk tijd, aandacht en geld naar de moeders en baby’s te laten gaan.

https://het-babyhuis.nl/wp-content/uploads/2018/12/medewerkers-anneke-van-rijswoud.jpg

SociotherapeutANNEKE VAN RIJSWOUD

Mijn naam is Anneke van Rijswoud en ik ben 31 jaar oud. Ik ben er trots op dat ik deel uit mag maken van het team van het Babyhuis. Nu ik zelf moeder ben, ben ik me er nog meer van bewust hoe ontzettend belangrijk een steunend netwerk om je heen is tijdens de eerste maanden (en langer) van het moederschap. Helaas hebben niet alle moeders dit voorrecht. Het Babyhuis vervult in deze periode een belangrijke rol. Ik vind het belangrijk dat moeder en kind veilig kunnen hechten. In mijn voorgaande werk heb ik gezien hoe belangrijk een veilige hechting en jeugd is voor de rest van het leven van een persoon, het vormt een persoon. Dat is ook één van de redenen dat ik dit werk graag doe, om moeder en kind te ondersteunen en begeleiden bij het creëren van een goede basis. Zodat zij samen een mooie toekomst tegemoet gaan.

medewerkers-ingrid-smits

GedragswetenschapperINGRID SMITS-SPUIJBROEK

Mijn naam is Ingrid, 39 jaar en mijn Babyhuis avontuur begint in 2019.
Na jarenlange ervaring binnen de jeugdhulp heb ik gemerkt dat gezinnen een behoorlijke hulpverleningsgeschiedenis hebben opgebouwd en dat er bij de meerderheid van de kinderen en jeugdigen sprake is van problematische gehechtheid aangezien een veilige basis en haven ontbrak. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging, om juist veel meer aan het begin, de start van hulpverlening te staan om kinderen en hun ouders de kans te bieden om hun basis goed te funderen. Als gedragswetenschapper ga ik met de moeders aan de slag om hun eigen onzichtbare koffers, vol met kernovertuigingen, die zij al jaren voorttrekken aan te pakken, waardoor de spoken in de kinderkamer worden verjaagd (kwetsbaarheden uit het ouderlijk verleden). Hierdoor komt er bij de moeders letterlijk ruimte, om open te kunnen staan om de hechtingsrelatie met hun kind uit te bouwen.
Het Babyhuis betekent voor mij een veilige haven, een plek waar moeders de basis van de band tussen moeder en kind kunnen ervaren en hun krachten kunnen (her)ontdekken, om zo een goede toekomst te creëren voor zichzelf en hun kind. Het Babyhuis is ook de plek waar wij als team samenwerken om een veilig klimaat neer te zetten. Ik ga me ook bezighouden met het ondersteunen van het zorgteam en de nieuwe aanmeldingen.
Met het denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en met de inzet van een dosis doorzettingsvermogen totdat er een goed werkbare oplossing is, ga ik met heel veel plezier van start in het Babyhuis.

lieve-van-geldorp

Innovatie en beleidLIEVE VAN GELDORP

Als kinderpsycholoog en oprichter van Stichting de Ster en Sterkamp (kampen waar onzekere kinderen zelfvertrouwen krijgen) weet ik dat een veilige hechting als baby de basis is van een vrolijk kind dat vol zelfvertrouwen in het leven staat. In Nederland zijn er momenteel te weinig moeder-kind units, waardoor, indien er geen plek is, kinderen uit huis worden geplaatst. Hetgeen vaak een onomkeerbaar proces is met grote negatieve gevolgen voor het kind.

Als ik zie dat het Babyhuis met een enorm hoog slagingspercentage van 86%, na een aantal maanden verblijf en intensieve begeleiding, ervoor zorgt dat moeders zelfstandig met hun baby in een eigen huis wonen dan raakt mij dat diep, want dan hebben we een verschil gemaakt. Dan heb ik het nog niet over het feit dat door de inzet van o.a. vrijwilligers de moeders extra aandacht krijgen en de kosten vele malen lager liggen dan in de reguliere hulpverlening.

Als er mogelijkheden zijn dan: dient een moeder niet gescheiden te leven van haar kind, dient een kind niet op te groeien in een tehuis en/of pleeggezin en dient een ouder-kind relatie niet verstoord te worden. Als we onnodige uithuisplaatsing kunnen voorkomen, dan doen we dat toch gewoon.
Ik doe mee, doet u ook mee?

medewerkers-manon-aarts

Primair begeleiderMANON AARTS

Mijn naam is Manon Aarts, ik ben werkzaam als primair begeleider in het Babyhuis. Ik begeleid en ondersteun de moeders bij de dagelijkse zorg voor hun kindje, maar ook de zelfzorg van moeder is erg belangrijk. Ik geef voorlichting en instructies aan moeders betreft de zorg voor hun baby. Denk aan: (borst)voeding,verzorging, slaap/waakritme.

medewerkers-odile-van-donkelaar

VrijwilligerscoördinatorODILE VAN DONKELAAR

In het Babyhuis zijn dag en nacht vrijwilligers aanwezig die klaarstaan voor de moeders en baby’s. Zij zijn het warme hart van het Babyhuis en van grote waarde. De meeste vrijwilligers hebben een professionele achtergrond, maar ook vrouwen met veel ervaring met kinderen zitten in het team. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze vanuit het hart werken en op die manier de moeders gelijkwaardig ondersteunen bij het zelfredzaam worden. Ze ondersteunen met boodschappen doen, koken, schoonmaken, maar zijn ook het luisterende oor voor de moeders en de schouder die ze soms nodig hebben. Hun onbaatzuchtige inzet is een waardevolle aanvulling op het professionele zorgteam.

Als vrijwilligerscoördinator zorg ik er voor dat het team op sterkte is, doe de werving- en selectie en heb regelmatig voortgangsgesprekken, vraag een Verklaring Omtrent Gedrag aan, maak vrijwilligerscontracten en roosters, zodat er 24 uur per dag een vrijwilliger in huis is.

We willen vrijwilligers graag voor langere tijd aan ons binden om het aantal wisselende gezichten voor de moeders in huis te beperken en willen hen graag blijven boeien. Daarom bieden wij hen maandelijks een scholingsprogramma aan, waarin we hun kennis en vaardigheden vergroten. Denk aan een onderwerp als veilige hechting, conflicthantering, basishouding, communicatie of intervisie.

Ook organiseer ik regelmatig een verbindingsbijeenkomst, zoals een barbecue of een high tea. Vrijwilligers ontvangen per seizoen en met hun verjaardag een kleine attentie. We zetten de vrijwilligers graag in het zonnetje. Ze zijn erg belangrijk binnen het Babyhuis. We zijn dankbaar dat ze er zijn en laten op deze manier onze waardering blijken!

rianne-cornelisse

GedragswetenschapperRIANNE CORNELISSE

Mijn naam is Rianne Cornelisse en ik ondersteun het Babyhuis als gedragswetenschapper. Ik houd mij onder meer bezig met de nieuwe aanmeldingen, de moeders met psychische zorgvragen en de ondersteuning van de primaire hulpverleners. Samen met het kernteam zet ik mij in om moeder en kind een goede, veilige en leerzame plek te bieden!

medewerkers-zoe

Sociotherapeut & AanmeldcoördinatorZOE NEESKENS

Aangenaam! Mijn naam is Zoë Neeskens en ik ben aanmeldcoördinator en sociotherapeut in het Babyhuis. Ik ontferm me over de aanmeldingen die binnen komen vanaf het eerste contactmoment met een (aankomende) moeder en/of instantie tot aan de plaatsing van een moeder met haar baby.
Daarnaast begeleid en ondersteun ik moeders in het Babyhuis als sociotherapeut. Ik heb van dichtbij gezien dat het ontzettend fijn kan zijn om als kwetsbare moeder een steuntje in de rug te krijgen, waardoor er een veilige hechtingsrelatie opgebouwd kan worden met de baby en er toegewerkt wordt naar zelfstandig wonen.

Toen ik hoorde van het Babyhuis in Dordrecht wilde ik me hier ontzettend graag voor inzetten. Na het afronden van de opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan voor het Babyhuis. Dit beviel erg goed, maar ik wilde meer. Ik heb de kans gewaagd en gesolliciteerd naar de functie van sociotherapeut, zodat ik mijn professie in kon zetten. Ik werd aangenomen!

Deze liefdevolle, warme plek sluit aan bij de persoon die ik ben en wil zijn voor anderen. Moeders en baby’s die terechtkomen in het Babyhuis hebben lang niet altijd liefde en warmte gekend en ik hoop dat wij ze dit een stukje kunnen meegeven, naast dat zij ondersteund worden bij hun persoonlijke hulpvraag. Ook dat vind ik zo prettig aan het Babyhuis; wij kijken op maat naar ieders situatie, want iedere situatie is anders.

ADRES

Stichting het Babyhuis – locatie Dordrecht
Brouwersdijk 211
3314 GL Dordrecht
078-6458945
info@het-babyhuis.nl

KVK-nummer 55178979
Bankrekeningnummer NL74 RABO 0150 5241 96
AGB-code 98101327

PERS & SPONSORING
LIDMAATSCHAPPEN

erkend-leerbedrijf     anbi     SUNN-logo         jeugdzorg

quote-babyhuis
Elke dag realiseren we ons hoe belangrijk het voor een kind is om vanaf het prille begin op te kunnen groeien in een veilig leefklimaat omringd met liefde, aandacht en geborgenheid.

Stichting het Babyhuis

Doneren

Steun ons en doneer eenmalig aan het Babyhuis, iedere gift is welkom, groot of klein.