BABYHUIS LEIDEN

Het Babyhuis is een non-profit organisatie welke opvang, zorg en begeleiding biedt aan (aanstaande) moeders en baby’s. In het Babyhuis draaien het kernteam en het team vrijwilligers diensten en is er 24 uurs opvang en begeleiding.
  • INFORMATIE
  • TEAM
  • FOTO
  • CONTACT
ALGEMENE INFORMATIE

Stichting het Babyhuis is een initiatief dat opvang biedt aan baby’s, voor wie moeders tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun baby.

Het Babyhuis Leiden is gevestigd in een pand naast de Lodewijkkerk in het centrum van Leidener kunnen 8 moeders geplaatst worden. Op maandag 19 februari gaf Stichting het Babyhuis de eerste aftrap richting realisatie van het Babyhuis Leiden en op 10 september 2020 was de opening van de derde locatie van Stichting het Babyhuis een feit en vierden wij dat met een feestelijke opening!
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door de Rooms Katholieke parochie HH. Petrus en Paulus.

Om de locatie Babyhuis Leiden te realiseren zijn wij (voor een deel) afhankelijk van sponsoren en donaties. Help ons deze locatie te bouwen en steun het Babyhuis!

medewerkers-anette-verwoerd

Operationeel directeurANETTE VERWOERD

Vanaf de geboorte van het Babyhuis volgde ik de ontwikkelingen op de voet. Hier proefde ik de warme, innoverende en inspirerende manier van denken en handelen. Een wijze waarbij de moeders en kinderen echt voorop staan en waar gelijkwaardigheid een belangrijke kernwaarde is. Per 1 november 2017 startte ik als nieuwe operationeel directeur fulltime voor het Babyhuis. In deze rol leg ik de verbinding tussen het bestuur, het zorgteam en het Babyhuis, ondersteun ik bij het overdraagbaar maken van het mooie concept, zodat het Babyhuis kan groeien en stuur ik het kernteam aan. Na jarenlange management ervaring in diverse reguliere zorginstellingen ligt mijn uitdaging er om voor het Babyhuis geen onnodige “systeemwereld” in te richten met als doel zoveel mogelijk tijd, aandacht en geld naar de moeders en baby’s te laten gaan.

ashley

Aanmeldcoördinator ASHLEY TAX

Mijn naam is Ashley Tax en ik zal bij het Babyhuis de rol van aanmeldcoördinator vervullen. Hierbij onderzoek ik of een plaatsing in het Babyhuis passend is voor moeder en baby. Als moeder van twee dochters weet ik de waarde van een veilige hechting vanaf het allereerste begin. Vanuit mijn interesse naar de invloed van hechting op de levensloop van een kind, heb ik de opleiding forensische orthopedagogiek gevolgd.

Er kunnen omstandigheden zijn die het vervullen van een stabiele en veilige opvoedsituatie bemoeilijken. Het Babyhuis is uniek, omdat wij moeders helpen om een liefdevolle start mogelijk te maken met hun kindje. Het Babyhuis vervult in deze periode een waardevolle rol in het laten ervaren van basisveiligheid, vertrouwen en hoop voor de toekomst.

Ik kijk met enthousiasme uit naar het mooie werk dat wij in het Babyhuis gaan verrichten en hoop dat veel moeders de weg naar het Babyhuis weten te vinden.

danielle kiele

LocatiecoördinatorDANIELLE KIELE

Als kinder- en forensisch verpleegkundige op de spoedeisende hulp ervaarde ik regelmatig de onmacht om echt het verschil te kunnen maken voor kinderen en volwassenen die te maken hebben met een onveilige thuissituatie. Ik werkte vanuit het ziekenhuis met ketenpartners maar kreeg toch vaak het gevoel dat het leed al was geschied en dat er te weinig gebeurde op preventief gebied.

Tijdens mijn zoektocht naar hulp voor een patiënt bezocht ik de website van het Babyhuis en ging mijn hart sneller kloppen! Wat een fantastische en betekenisvolle organisatie! Na enige tijd volgen op social media werd er door het bestuur een notuliste gezocht. Eindelijk kon ik iets voor deze organisatie betekenen. Samen met het bestuur leefde ik mee naar de geboorte van het derde Babyhuis in Leiden. Inmiddels was ik op mijn werk op zoek naar mogelijkheden voor een opleiding richting management en heb ik uiteindelijk de overstap gemaakt naar een andere zorgorganisatie waar ik clustermanager werd. Tijdens een bestuursvergadering kwam de conclusie dat er een coördinator nodig was voor Leiden en ontstond daar het begin van een mooie match.

Wat voel ik me bevoorrecht dat ik een aandeel mag hebben in de liefdevolle en gelijkwaardige opvang, begeleiding en behandeling van de moeders die in ons mooie Babyhuis in Leiden wonen.

fifi

Sociotherapeut FIFI CREZEE

In september 2020 ben ik bij Stichting het Babyhuis locatie Leiden begonnen als vrijwilliger. In deze functie heb ik het mooie werk van de stichting van dichtbij mee mogen maken en werd ik meteen enthousiast over de huiselijke en betrokken sfeer. Toen ik na mijn afstuderen de mogelijkheid kreeg om als sociotherapeut in dienst te treden bij het Babyhuis, twijfelde ik dan ook geen moment.

In mijn studie Forensische Gezinspedagogiek heb ik geleerd over alle hulpmiddelen die aan gezinnen in problemen geboden kunnen worden. Hoe mooi is het echter om deze problemen voor te kunnen zijn en een gezin vanaf het begin een goede start te kunnen bieden. Het is voor mij dan ook een eer om bij zo’n mooie en liefdevolle organisatie te werken, waar we vanaf (voor) de geboorte van een baby al positief kunnen bijdragen aan de toekomst van moeder en kind. Ik hoop binnen mijn functie als sociotherapeut van waarde te mogen zijn om veel (aankomende) moeders te begeleiden naar een hoopvolle en fijne start, samen met hun baby!

kristel den dubbelden

BehandelcoördinatorKRISTEL DEN DUBBELDEN

Wat een ontzettend mooie stichting is het Babyhuis! Het bieden van opvang, behandeling en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap… Ik voel me vereerd dat ik hieraan mee mag helpen! Na een aantal jaar gewerkt te hebben in het onderwijs, de geestelijke gezondheidzorg én de jeugdhulpverlening vind ik het ontzettend mooi om juist aan het begin van de ontwikkeling van een kind te staan en de (aanstaande) moeders te mogen ondersteunen en zo mogelijke problemen voor te kunnen zijn of te minimaliseren. Dit samen met een prachtig kernteam in een ontzettend mooie woning in Leiden.

Als behandelcoördinator draag ik zorg voor het neerzetten van de behandeling en begeleiding binnen het Babyhuis. Daarnaast ga ik met moeders aan de slag bij het neerzetten van de voorwaarden voor een goede hechtingsrelatie met hun kind. Voor iedere moeder is het verschillend wat daarvoor nodig is. Heel graag onderzoek ik dat samen met de moeders, zodat we daar vervolgens aan kunnen werken.

In mijn vrije tijd doe ik aan tennis, houd ik van buiten zijn, het doen van leuke dingen met vrienden en vriendinnen én is fotograferen een grote hobby van mij.

Leonie van der Lecq

Medewerkster primaire zorgLEONIE VAN DER LECQ

Vanaf het begin, in september 2020, werk ik in het nieuwe Babyhuis te Leiden. De unieke benadering van moeders en baby’s vind ik geweldig.
Vanuit een veilige, respect-, en liefdevolle omgeving, zorg en begeleiding aanbieden. Niet volgens strakke protocollen, maar wat heeft deze moeder nodig, in zeer brede zin van het woord. Zij staat met haar kindje centraal.
Dit is waar ik in geloof en dit is ook waarom het werk in het kinderziekenhuis na 38 jaar, als verpleegkundige, niet meer bij me past.

Ik werk nu als medewerkster primaire zorg en ondersteun en begeleid de moeders en hun baby’s in de dagelijkse zorg. Daarnaast onderhoud ik contacten met verschillende organisaties rondom moeder en kind.

We zijn nog maar net geopend, maar wat me nu al opvalt zijn de hartverwarmende reacties op het Babyhuis. We krijgen spontaan allemaal mooie spullen aangeboden. En de organisaties waar we mee gaan samenwerken (o.a. CJG, verloskundige praktijk, kinderfysio), zijn zo bereidwillig, denken mee en maken extra tijd vrij om tot een optimale samenwerking te komen. Daar ben ik echt van onder de indruk.

Ik voel me dan ook trots en bevoorrecht, dat ik in het Babyhuis mag werken. En samen met een enthousiast en krachtig team heb ik er vertrouwen in dat we veel moeders gaan helpen.

lieve-van-geldorp

Innovatie en beleidLIEVE VAN GELDORP

Als kinderpsycholoog en oprichter van Stichting de Ster en Sterkamp (kampen waar onzekere kinderen zelfvertrouwen krijgen) weet ik dat een veilige hechting als baby de basis is van een vrolijk kind dat vol zelfvertrouwen in het leven staat. In Nederland zijn er momenteel te weinig moeder-kind units, waardoor, indien er geen plek is, kinderen uit huis worden geplaatst. Hetgeen vaak een onomkeerbaar proces is met grote negatieve gevolgen voor het kind.

Als ik zie dat het Babyhuis met een enorm hoog slagingspercentage van 86%, na een aantal maanden verblijf en intensieve begeleiding, ervoor zorgt dat moeders zelfstandig met hun baby in een eigen huis wonen dan raakt mij dat diep, want dan hebben we een verschil gemaakt. Dan heb ik het nog niet over het feit dat door de inzet van o.a. vrijwilligers de moeders extra aandacht krijgen en de kosten vele malen lager liggen dan in de reguliere hulpverlening.

Als er mogelijkheden zijn dan: dient een moeder niet gescheiden te leven van haar kind, dient een kind niet op te groeien in een tehuis en/of pleeggezin en dient een ouder-kind relatie niet verstoord te worden. Als we onnodige uithuisplaatsing kunnen voorkomen, dan doen we dat toch gewoon.
Ik doe mee, doet u ook mee?

medewerkers-odile-van-donkelaar

VrijwilligerscoördinatorODILE VAN DONKELAAR

In het Babyhuis zijn dag en nacht vrijwilligers aanwezig die klaarstaan voor de moeders en baby’s. Zij zijn het warme hart van het Babyhuis en van grote waarde. De meeste vrijwilligers hebben een professionele achtergrond, maar ook vrouwen met veel ervaring met kinderen zitten in het team. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze vanuit het hart werken en op die manier de moeders gelijkwaardig ondersteunen bij het zelfredzaam worden. Ze ondersteunen met boodschappen doen, koken, schoonmaken, maar zijn ook het luisterende oor voor de moeders en de schouder die ze soms nodig hebben. Hun onbaatzuchtige inzet is een waardevolle aanvulling op het professionele zorgteam.

Als vrijwilligerscoördinator zorg ik er voor dat het team op sterkte is, doe de werving- en selectie en heb regelmatig voortgangsgesprekken, vraag een Verklaring Omtrent Gedrag aan, maak vrijwilligerscontracten en roosters, zodat er 24 uur per dag een vrijwilliger in huis is.

We willen vrijwilligers graag voor langere tijd aan ons binden om het aantal wisselende gezichten voor de moeders in huis te beperken en willen hen graag blijven boeien. Daarom bieden wij hen maandelijks een scholingsprogramma aan, waarin we hun kennis en vaardigheden vergroten. Denk aan een onderwerp als veilige hechting, conflicthantering, basishouding, communicatie of intervisie.

Ook organiseer ik regelmatig een verbindingsbijeenkomst, zoals een barbecue of een high tea. Vrijwilligers ontvangen per seizoen en met hun verjaardag een kleine attentie. We zetten de vrijwilligers graag in het zonnetje. Ze zijn erg belangrijk binnen het Babyhuis. We zijn dankbaar dat ze er zijn en laten op deze manier onze waardering blijken!

ADRES

Stichting het Babyhuis – locatie Leiden
Steenschuur 17
2311 ES Leiden
071-3030146
info@het-babyhuis.nl

KVK-nummer 55178979
Bankrekeningnummer NL13 RABO 0332 6875 11
AGB-code 98101327

PERS & SPONSORING
LIDMAATSCHAPPEN

erkend-leerbedrijf     anbi     SUNN-logo         jeugdzorg

quote-babyhuis
Elke dag realiseren we ons hoe belangrijk het voor een kind is om vanaf het prille begin op te kunnen groeien in een veilig leefklimaat omringd met liefde, aandacht en geborgenheid.

Stichting het Babyhuis

Doneren

Steun ons en doneer eenmalig aan het Babyhuis, iedere gift is welkom, groot of klein.