SAMENWERKINGSPARTNERS

It takes a village to raise a child
Stichting het Babyhuis werkt nauw samen met doorverwijzende instanties. Onze ketenpartners zijn o.a. wijkteams, daklozenopvang organisaties, Veilig Thuis, verslavingszorg, verloskundigen, scholen, verstandelijk gehandicapten organisaties, de jeugdbescherming, huisartsen, POP-poli’s en ziekenhuizen.
Kennismaken? Als (potentiële) ketenpartner of gemeente bent u van harte welkom in een van onze Babyhuizen. Wij vertellen u graag meer over ons unieke zorgconcept en leiden u rond zodat u het Babyhuis kunt voelen en ervaren. Tijdens uw teamoverleg vertellen wij u ook graag over het Babyhuis. Neem gerust contact met ons op.
https://het-babyhuis.nl/wp-content/uploads/2022/02/albert-schweitzer.jpg
Albert Schweitzer Ziekenhuis

Zorg met hoofd, hart en ziel is het motto van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het hoofd staat garant voor kennis, kunde en ervaring. Ons hart gaat uit naar de mens achter de patiënt en zijn of haar naasten, naar hun individuele wensen, belangen en overtuigingen. In onze ziel liggen onze gedrevenheid en onze passie voor patiëntgerichte zorg besloten.
Hoofd, hart en ziel maken het Albert Schweitzer ziekenhuis tot een belangrijk en gewaardeerd centrum voor moderne medisch-specialistische, paramedische, verpleegkundige en geestelijke zorg.

asvz logo
ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. Dat doen we al vanaf 1969 en sinds die tijd is gebouwd aan het sterke, betrouwbare fundament van kennis en ervaring dat de organisatie nu heeft.

Antes logo
Antes

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen.Het doel van Antes is mensen met psychische problemen de juiste zorg bieden, op het juiste moment, zo intensief als nodig maar niet langer dan nodig.

balans
Balans Gezondheidscentrum

Balans Fysiotherapie, daar vindt u alle informatie over diensten, methodes en het professionele team van therapeuten.

Brijder logo
Brijder

Brijder, specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen, van jong tot oud, met een lichte of ernstige verslaving. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

logo de binnenvest
De Binnenvest

De Binnenvest bestaat sinds 1993 en is een stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
De Binnenvest biedt een vangnet voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. De Binnenvest bestaat uit professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Wij bieden opvang en ondersteunen mensen om hun kracht te vinden en te versterken, zodat zij hun leven weer kunnen opbouwen en kunnen bijdragen aan de maatschappij.

logo centrumvoor jeugd engezin
Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals in de regio Rotterdam-Rijnmond terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen en andere professionals weten als geen ander dat het grootbrengen van een kind soms een uitdaging is en wel eens vragen met zich meebrengt. Daarom staan ze naast ouders en verzorgers om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken, vanaf de zwangerschap tot het moment dat een kind volwassen is.

kraamzorg-drechtstromen-papendrecht-beeldmerk
De Drechtstromen Kraamzorg

De geboorte van uw kind. Begin van nieuw leven en vertrekpunt van verandering. Kraamzorg De Drechtstromen ondersteunt u in deze spannende kraamtijd. Onze kraamverzorgsters bieden een warme en solide basis voor uw baby en uw gezin. Wij verspreiden roze wolken. Van de Drechtsteden tot de Alblasserwaard en van Gorinchem tot aan Rotterdam-Zuid en de Hoeksche Waard.

Enver Logo
Enver

Enver is er voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt. Ons gezamenlijke doel is dat kinderen en jongeren kansrijk opgroeien en zich ontwikkelen tot volwassenen die meetellen en meedoen.

fiom
Fiom

Fiom streeft naar keuzevrijheid bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Elke ongewenst zwangere vrouw moet een weloverwogen keuze kunnen maken die past bij haar leven, waarden en toekomst. Iedereen moet de keuze kunnen maken om op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie. Want iedereen heeft het recht om te weten van wie je afstamt.

ggz-rivierduinen
GGZ Rivierduinen

We lopen allemaal wel eens vast. Worstelen. Overrompeld door het leven. Het hoort erbij. Maar soms wordt het echt teveel. Dan is het moedig dat je hulp vraagt. Toegeeft dat het even niet meer lukt. De eerste stap heb je al gezet. Vanaf hier gaan we samen verder. We luisteren en voelen mee. Op zoek naar houvast. Zodat je weer grond onder je voeten krijgt. Je zo krachtig mogelijk voelt. Sterker en vol vertrouwen.

humanitas-logo
Humanitas DMH

Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) biedt mensen met een (licht) verstandelijke beperking begeleiding en ondersteuning. Zij verdienen een waardevolle plek in onze samenleving. Wij helpen hen deze plek te vinden. Dit doen we in nauw contact met de omgeving, zoals verwanten, buren of gemeenten. Samen kijken we naar wat hen gelukkig maakt. En gaan we voor een leefbaardere samenleving waarin plaats is voor iedereen.

kansrijke-start
Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd.

leger des heils logo
Leger de Heils

Het Leger des Heils helpt mensen. Mensen met een verhaal. Mensen die meer zijn dan hun ziekte, hun verslaving, hun schulden. De mooiste verhalen over de bijzondere doelgroep van het Leger vind je op de site.

liva
Verloskundigenpraktijk Liva

Verloskundige in Rijnsburg, Wassenaar, Voorschoten, Valkenburg en Zoeterwoude.
Bij Liva gaan we uit van jouw kracht, die we graag aanvullen met onze professionaliteit, betrouwbaarheid en passie voor de verloskunde, zodat we samen -als team- kunnen zorgen voor een veilig begin van nieuw leven.

lumc
Leids Universitair Medisch Centrum
https://het-babyhuis.nl/wp-content/uploads/2022/02/Lucina_logo.png
Lucina verloskundigen
logo-MEE
MEE Plus

Het Babyhuis Dordrecht wordt door MEE als samenwerkingspartner van harte verwelkomd. Soms komt een kindje dat geboren wordt in een gezin van jonge ouders met een verstandelijke beperking in ernstige problemen. De samenwerking tussen het Babyhuis en MEE kan juist voor deze kwetsbare mensen een menselijker en tegelijk ook deskundige ondersteuning bieden, waarbij toch de belangen van kindje voorop blijven staan.

logo_NNZ
Nu Niet Zwanger

Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, zodat kwetsbare mensen (m/v) niet onbedoeld zwanger raken.
Als professionals proactief in gesprek gaan over kinderwens en het eventuele moment daarvan zijn cliënten beter in staat daar een bewuste keuze over te maken. Zo kan een onbedoelde zwangerschap worden voorkomen.

pameijer
Pameijer

Pameijer vindt dat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek thuis horen in de samenleving, net als ieder ander. Door aanwezig te zijn in de samenleving kunnen zij op een gewone, natuurlijke manier contacten en relaties met andere mensen ontwikkelen.

politie
Politie

Wat doet de politie? Strafbare feiten opsporen; Hulp verlenen als er iemand in nood is; Overleg met de gemeente, het Openbaar Ministerie en partners over veiligheidsproblemen; Het uitvoeren van politietaken voor justitie.

logo_rosa_manus
Vrouwenopvang Rosa Manus

Vrouwenopvang Rosa Manus is een kleine specialistische organisatie voor slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Wij bieden veiligheid en begeleiding. Het gaat altijd om slachtoffers die te maken hebben met acuut gevaar voor structurele onveiligheid. Wij hebben een opvanglocatie in Leiden voor vrouwen en kinderen maar waar mogelijk bieden we ambulante hulpverlening in de thuissituatie.

veilig-thuis
Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; ook als professional.

logo-zorgvuldig
Zorg-Vuldig

Zorg-Vuldig is een erkende, niet gesubsidieerde, onafhankelijke zorgorganisatie. Vanuit het kantoor in Leiderdorp worden de regio’s Zuid Holland Midden & Noord én de Alblasserwaard & randgemeenten, gecoördineerd. Zorg-Vuldig biedt Kraamzorg, Thuiszorg, Begeleiding en Advisering.

foto van de keuken in het babyhuis
quote-babyhuis
Ik heb een betaalde baan en mijn werk in het Babyhuis. Het laatste geeft me zoveel meer voldoening. Ik ga er blij naar toe en kom blij thuis omdat ik daadwerkelijk wat bijdraag.

Stichting het Babyhuis

Doneren

Steun ons en doneer eenmalig aan het Babyhuis, iedere gift is welkom, groot of klein.