Opening Babyhuis Leiden

28/03/2019

barbara-muller-02

leidsch-dagblad

JONGE MOEDERS VINDEN IN LEIDS BABYHUIS DE RUST, LIEFDE, VEILIGHEID EN WARMTE OM AAN HET MOEDERSCHAP TE WENNEN

In 2020 opent het Babyhuis aan het Steenschuur zijn deuren. Komende vrijdag viert de achterliggende organisatie haar vijfjarig bestaan met een inmiddels al volgeboekt symposium in museum Corpus in Oegstgeest. Centraal staat de relatie tussen – aanstaande – moeder en kind.

Helaas, rond een geboorte is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Er kan van alles misgaan, ook op sociaal gebied . Barbara Muller, oprichtster en landelijk voorzitter van de Stichting Babyhuis: „Daarom bieden wij als stichting het Babyhuis 24 uur per dag opvang, behandeling en begeleiding aan – aanstaande – moeders. Pasgeboren kinderen zijn zo kwetsbaar, zo machteloos. Ik heb zelf twee dochters en als ik zie hoe moeilijk kinderen het hebben die van pleeggezin naar pleeggezin gaan… Een goede start voor moeder en kind kan zo veel problemen voorkomen.”

En dat voorkomen, daar gaat het Muller om. Volgens haar past de zorg van het Babyhuis daarbij precies in een overheidsbeleid dat zich richt op preventie. „Onze zorg is preventief. Wij werken niet aan de achterkant van een probleem maar juist aan de voorkant. Wij willen leed voorkomen.”

Het gaat Muller om pasgeborenen, van wie de moeder haar kind nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding kan bieden. Muller: „Bij ons vinden jonge moeders de rust om aan het moederschap te wennen. Liefde, veiligheid en warmte staan centraal. Daarnaast volgen de moeders een intensief hulpverleningsprogramma. Zo willen we zorgen voor een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind. We willen de moeder opvoedingsvaardigheden aanleren en haar leren structuur aan te brengen in haar eigen leven en dat van haar kind. Zo begeleiden wij de moeder naar zelfredzaamheid, naar het creëren van een solide financiële situatie en het organiseren van huisvesting en een goede dagbesteding. Sleutelwoorden daarbij zijn ’laagdrempelig’ en ’respectvol’ . Uiteindelijk moeten moeder en kind zelfstandig kunnen wonen in een veilige leefomgeving. ”

Het Babyhuis is een relatief jonge landelijk organisatie. De vestiging in Leiden, vlak naast de Lodewijkkerk, is de derde na die in Dordrecht en Capelle aan de IJssel. De plannen? „We willen jaarlijks twintig moeders en baby’s een veilige start geven en een toekomst samen. Komend najaar gaan we beroepskrachten werven, maar ook vrijwilligers zijn dan van harte welkom. Op de langere termijn willen we over het hele land in elke provincie een Babyhuis hebben.”

 

Stichting het Babyhuis

Doneren

Steun ons en doneer eenmalig aan het Babyhuis, iedere gift is welkom, groot of klein.