BABYHUIS REGIO ROTTERDAM RIJNMOND

Het Babyhuis is een non-profit organisatie welke opvang, zorg en begeleiding biedt aan (aanstaande) moeders en baby’s. In het Babyhuis draaien het kernteam en het team vrijwilligers diensten en is er 24 uurs opvang en begeleiding.
  • INFORMATIE
  • TEAM
  • FOTO
  • CONTACT
ALGEMENE INFORMATIE

Stichting het Babyhuis is een initiatief dat opvang biedt aan baby’s, voor wie moeders tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun baby.

Het Babyhuis regio Rijnmond is na Dordrecht de tweede locatie, zij heeft op 1 oktober haar deuren in Schiedam geopend. Deze locatie heeft 5 moeder-kind units verdeeld over 3 fases van intensieve begeleiding naar zelfstandigheid.

medewerkers-anette-verwoerd

Operationeel directeurANETTE VERWOERD

Vanaf de geboorte van het Babyhuis volgde ik de ontwikkelingen op de voet. Hier proefde ik de warme, innoverende en inspirerende manier van denken en handelen. Een wijze waarbij de moeders en kinderen echt voorop staan en waar gelijkwaardigheid een belangrijke kernwaarde is. Per 1 november 2017 startte ik als nieuwe operationeel directeur fulltime voor het Babyhuis. In deze rol leg ik de verbinding tussen het bestuur, het zorgteam en het Babyhuis, ondersteun ik bij het overdraagbaar maken van het mooie concept, zodat het Babyhuis kan groeien en stuur ik het kernteam aan. Na jarenlange management ervaring in diverse reguliere zorginstellingen ligt mijn uitdaging er om voor het Babyhuis geen onnodige “systeemwereld” in te richten met als doel zoveel mogelijk tijd, aandacht en geld naar de moeders en baby’s te laten gaan.

medewerkers-anette-verwoerd

Operationeel directeurANETTE VERWOERD

Vanaf de geboorte van het Babyhuis volgde ik de ontwikkelingen op de voet. Hier proefde ik de warme, innoverende en inspirerende manier van denken en handelen. Een wijze waarbij de moeders en kinderen echt voorop staan en waar gelijkwaardigheid een belangrijke kernwaarde is. Per 1 november 2017 startte ik als nieuwe operationeel directeur fulltime voor het Babyhuis. In deze rol leg ik de verbinding tussen het bestuur, het zorgteam en het Babyhuis, ondersteun ik bij het overdraagbaar maken van het mooie concept, zodat het Babyhuis kan groeien en stuur ik het kernteam aan. Na jarenlange management ervaring in diverse reguliere zorginstellingen ligt mijn uitdaging er om voor het Babyhuis geen onnodige “systeemwereld” in te richten met als doel zoveel mogelijk tijd, aandacht en geld naar de moeders en baby’s te laten gaan.

claudia-de-haas

SociotherapeutCLAUDIA DE HAAS

Mijn naam is Claudia de Haas en ben werkzaam sinds juni 2019 in het Babyhuis. Ik ben trots en blij met deze mooie en bijzondere baan.
De interactie tussen moeder en kind en daarbij de ontwikkeling en hechting heeft mij altijd gefascineerd.
Niet bij alle moeders en hun kindje gaat dit vanzelf. Mijn werk is o.a. om dit te stimuleren en te begeleiden en ook om de moeders te ondersteunen om hun leven weer vorm te geven door bijvoorbeeld te gaan werken of een studie te volgen. Met als uiteindelijke doel zelfstandig te wonen met hun kind.
Het Babyhuis is een fijne, warme en veilige plek waar moeders onder begeleiding van het kernteam maar ook met behulp van vrijwilligers kunnen bouwen aan hun toekomst.

claudia-de-haas

SociotherapeutCLAUDIA DE HAAS

Mijn naam is Claudia de Haas en ben werkzaam sinds juni 2019 in het Babyhuis. Ik ben trots en blij met deze mooie en bijzondere baan.
De interactie tussen moeder en kind en daarbij de ontwikkeling en hechting heeft mij altijd gefascineerd.
Niet bij alle moeders en hun kindje gaat dit vanzelf. Mijn werk is o.a. om dit te stimuleren en te begeleiden en ook om de moeders te ondersteunen om hun leven weer vorm te geven door bijvoorbeeld te gaan werken of een studie te volgen. Met als uiteindelijke doel zelfstandig te wonen met hun kind.
Het Babyhuis is een fijne, warme en veilige plek waar moeders onder begeleiding van het kernteam maar ook met behulp van vrijwilligers kunnen bouwen aan hun toekomst.

femke van dam

Medewerkster primaire zorgFEMKE VAN DAM

Al op de middelbare school wist ik het zeker, later zou ik met (tiener)moeders gaan werken. Hun kwetsbaarheid en doorzettingsvermogen trok me aan. Na ruim 5 jaar als kraamverzorgster te hebben gewerkt, kwam ik terecht bij het Babyhuis. Vanaf dag 1 voelde ik me hier thuis. Het enthousiasme van het team, de warme sfeer en de veiligheid die hier wordt geboden is uniek.
Ik wandel een stukje mee in het leven de moeders, in een periode dat ze heel kwetsbaar zijn en heel veel meemaken. Ik mag er dan voor ze zijn, een luisterend oor bieden en ze op weg helpen naar een eigen plek waar ze mogen gaan wonen.
Als medewerkster primaire zorg begeleid en ondersteun ik de moeders en hun kindje in de dagelijkse zorg, geef ik voorlichting en instructie aan hen en onderhoud ik contact met verschillende disciplines rondom de zorg voor onze moeders.
Elke dag is het weer genieten om naar het Babyhuis te gaan en ben ik dankbaar dat ik bij deze mooie organisatie mag werken.

femke van dam

Medewerkster primaire zorgFEMKE VAN DAM

Al op de middelbare school wist ik het zeker, later zou ik met (tiener)moeders gaan werken. Hun kwetsbaarheid en doorzettingsvermogen trok me aan. Na ruim 5 jaar als kraamverzorgster te hebben gewerkt, kwam ik terecht bij het Babyhuis. Vanaf dag 1 voelde ik me hier thuis. Het enthousiasme van het team, de warme sfeer en de veiligheid die hier wordt geboden is uniek.
Ik wandel een stukje mee in het leven de moeders, in een periode dat ze heel kwetsbaar zijn en heel veel meemaken. Ik mag er dan voor ze zijn, een luisterend oor bieden en ze op weg helpen naar een eigen plek waar ze mogen gaan wonen.
Als medewerkster primaire zorg begeleid en ondersteun ik de moeders en hun kindje in de dagelijkse zorg, geef ik voorlichting en instructie aan hen en onderhoud ik contact met verschillende disciplines rondom de zorg voor onze moeders.
Elke dag is het weer genieten om naar het Babyhuis te gaan en ben ik dankbaar dat ik bij deze mooie organisatie mag werken.

lieve-van-geldorp

Innovatie en beleidLIEVE VAN GELDORP

Als kinderpsycholoog en oprichter van Stichting de Ster en Sterkamp (kampen waar onzekere kinderen zelfvertrouwen krijgen) weet ik dat een veilige hechting als baby de basis is van een vrolijk kind dat vol zelfvertrouwen in het leven staat. In Nederland zijn er momenteel te weinig moeder-kind units, waardoor, indien er geen plek is, kinderen uit huis worden geplaatst. Hetgeen vaak een onomkeerbaar proces is met grote negatieve gevolgen voor het kind.

Als ik zie dat het Babyhuis met een enorm hoog slagingspercentage van 86%, na een aantal maanden verblijf en intensieve begeleiding, ervoor zorgt dat moeders zelfstandig met hun baby in een eigen huis wonen dan raakt mij dat diep, want dan hebben we een verschil gemaakt. Dan heb ik het nog niet over het feit dat door de inzet van o.a. vrijwilligers de moeders extra aandacht krijgen en de kosten vele malen lager liggen dan in de reguliere hulpverlening.

Als er mogelijkheden zijn dan: dient een moeder niet gescheiden te leven van haar kind, dient een kind niet op te groeien in een tehuis en/of pleeggezin en dient een ouder-kind relatie niet verstoord te worden. Als we onnodige uithuisplaatsing kunnen voorkomen, dan doen we dat toch gewoon.
Ik doe mee, doet u ook mee?

lieve-van-geldorp

Innovatie en beleidLIEVE VAN GELDORP

Als kinderpsycholoog en oprichter van Stichting de Ster en Sterkamp (kampen waar onzekere kinderen zelfvertrouwen krijgen) weet ik dat een veilige hechting als baby de basis is van een vrolijk kind dat vol zelfvertrouwen in het leven staat. In Nederland zijn er momenteel te weinig moeder-kind units, waardoor, indien er geen plek is, kinderen uit huis worden geplaatst. Hetgeen vaak een onomkeerbaar proces is met grote negatieve gevolgen voor het kind.

Als ik zie dat het Babyhuis met een enorm hoog slagingspercentage van 86%, na een aantal maanden verblijf en intensieve begeleiding, ervoor zorgt dat moeders zelfstandig met hun baby in een eigen huis wonen dan raakt mij dat diep, want dan hebben we een verschil gemaakt. Dan heb ik het nog niet over het feit dat door de inzet van o.a. vrijwilligers de moeders extra aandacht krijgen en de kosten vele malen lager liggen dan in de reguliere hulpverlening.

Als er mogelijkheden zijn dan: dient een moeder niet gescheiden te leven van haar kind, dient een kind niet op te groeien in een tehuis en/of pleeggezin en dient een ouder-kind relatie niet verstoord te worden. Als we onnodige uithuisplaatsing kunnen voorkomen, dan doen we dat toch gewoon.
Ik doe mee, doet u ook mee?

medewerkers-odile-van-donkelaar

VrijwilligerscoördinatorODILE VAN DONKELAAR

Een uniek aspect binnen het Babyhuis is het mooie vrijwilligersteam. Dag en nacht staan vrijwilligers klaar voor onze moeders en hun  baby’s. Vrijwilligers zijn het warme hart van het Babyhuis en van onschatbare  waarde. Ook al hebben veel vrijwilligers een professionele achtergrond, dat is zeker geen vereiste. Ook vrouwen met veel ervaring met kinderen zijn welkom bij ons. Want wat we namelijk wel heel belangrijk vinden is dat je een groot hart hebt met daarin de ruimte voor de moeders en baby’s van het Babyhuis. En dat mooie hart bezitten al onze vrijwilligers. Ze werken en handelen vanuit hun hart en met warmte. Ze kunnen zich inleven in de moeders en ondersteunen ze op gelijkwaardige wijze bij het zelfredzaam worden. Helpen de moeders weer in hun kracht te komen.  Ze gaan mee met boodschappen doen of naar het consultatiebureau en helpen bijvoorbeeld met koken, maar zijn ook dat luisterende oor en de schouder die de moeders soms nodig hebben. De wetenschap dat vrijwilligers in huis zijn en je op ze kunt terugvallen, een stabiele factor zijn, geeft een veilig gevoel en is een geruststellende gedachte voor de moeders.
Duizendpoten zijn het dus, onze vrijwilligers. Hun onbaatzuchtige inzet is een goede aanvulling op het professionele kernteam. Elke dag weer ben ik dankbaar dat onze vrijwilligers hun tijd in het Babyhuis willen doorbrengen en daarmee het verschil maken voor de moeders.

Als vrijwilligerscoördinator zorg ik er voor dat het team op sterkte is, doe de werving- en selectie en heb regelmatig voortgangsgesprekken, vraag een Verklaring Omtrent Gedrag aan, maak  vrijwilligerscontracten en roosters, zodat er 24 uur per dag een vrijwilliger in huis is.

Maandelijks bieden we een scholingsprogramma aan waarin we de kennis en vaardigheden vergroten van onze vrijwilligers. Denk aan een onderwerp als kraamtraining, veilige hechting, conflicthantering, kinder EHBO, communicatie of intervisie. We proberen  op deze manier de vrijwilligers te blijven boeien, maar ze ook voor langere tijd aan ons te verbinden om het aantal wisselende gezichten voor de moeders in huis te beperken.
Vrijwilligers zijn erg belangrijk binnen het Babyhuis. Dat we dankbaar zijn voor wat onze vrijwilligers elke dag weer betekenen voor onze moeders proberen we op vele manieren te laten blijken. Door het geven van trainingen, maar ook door het organiseren van verbindingsbijeenkomsten zoals een barbecue, een high tea of een middag bowlen. Of door ze te verrassen met hun verjaardag en per seizoen met een kleine attentie. We zetten onze vrijwilligers graag in het zonnetje!

medewerkers-odile-van-donkelaar

VrijwilligerscoördinatorODILE VAN DONKELAAR

Een uniek aspect binnen het Babyhuis is het mooie vrijwilligersteam. Dag en nacht staan vrijwilligers klaar voor onze moeders en hun  baby’s. Vrijwilligers zijn het warme hart van het Babyhuis en van onschatbare  waarde. Ook al hebben veel vrijwilligers een professionele achtergrond, dat is zeker geen vereiste. Ook vrouwen met veel ervaring met kinderen zijn welkom bij ons. Want wat we namelijk wel heel belangrijk vinden is dat je een groot hart hebt met daarin de ruimte voor de moeders en baby’s van het Babyhuis. En dat mooie hart bezitten al onze vrijwilligers. Ze werken en handelen vanuit hun hart en met warmte. Ze kunnen zich inleven in de moeders en ondersteunen ze op gelijkwaardige wijze bij het zelfredzaam worden. Helpen de moeders weer in hun kracht te komen.  Ze gaan mee met boodschappen doen of naar het consultatiebureau en helpen bijvoorbeeld met koken, maar zijn ook dat luisterende oor en de schouder die de moeders soms nodig hebben. De wetenschap dat vrijwilligers in huis zijn en je op ze kunt terugvallen, een stabiele factor zijn, geeft een veilig gevoel en is een geruststellende gedachte voor de moeders.
Duizendpoten zijn het dus, onze vrijwilligers. Hun onbaatzuchtige inzet is een goede aanvulling op het professionele kernteam. Elke dag weer ben ik dankbaar dat onze vrijwilligers hun tijd in het Babyhuis willen doorbrengen en daarmee het verschil maken voor de moeders.

Als vrijwilligerscoördinator zorg ik er voor dat het team op sterkte is, doe de werving- en selectie en heb regelmatig voortgangsgesprekken, vraag een Verklaring Omtrent Gedrag aan, maak  vrijwilligerscontracten en roosters, zodat er 24 uur per dag een vrijwilliger in huis is.

Maandelijks bieden we een scholingsprogramma aan waarin we de kennis en vaardigheden vergroten van onze vrijwilligers. Denk aan een onderwerp als kraamtraining, veilige hechting, conflicthantering, kinder EHBO, communicatie of intervisie. We proberen  op deze manier de vrijwilligers te blijven boeien, maar ze ook voor langere tijd aan ons te verbinden om het aantal wisselende gezichten voor de moeders in huis te beperken.
Vrijwilligers zijn erg belangrijk binnen het Babyhuis. Dat we dankbaar zijn voor wat onze vrijwilligers elke dag weer betekenen voor onze moeders proberen we op vele manieren te laten blijken. Door het geven van trainingen, maar ook door het organiseren van verbindingsbijeenkomsten zoals een barbecue, een high tea of een middag bowlen. Of door ze te verrassen met hun verjaardag en per seizoen met een kleine attentie. We zetten onze vrijwilligers graag in het zonnetje!

ADRES

Stichting het Babyhuis – locatie regio Rijnmond
Willem de Zwijgerlaan 17
3116 HV Schiedam

Algemeen 010-3163114
info@het-babyhuis.nl
Aanmelden 010-3163114
aanmeldingenrijnmond@het-babyhuis.nl

KVK-nummer 55178979
Bankrekeningnummer NL18 RABO 0330 0870 45
AGB-code 98101327

PERS & SPONSORING
LIDMAATSCHAPPEN

erkend-leerbedrijf     anbi     SUNN-logo         jeugdzorg

quote-babyhuis
Elke dag realiseren we ons hoe belangrijk het voor een kind is om vanaf het prille begin op te kunnen groeien in een veilig leefklimaat omringd met liefde, aandacht en geborgenheid.

Stichting het Babyhuis

Doneren

Steun ons en doneer eenmalig aan het Babyhuis, iedere gift is welkom, groot of klein.